Kullanım Şartları

 1. KULLANIM KOŞULLARI 

 

www.ilksahibim.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.www.ilksahibim.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “İlan Sitesi” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “İlan Sitesi”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “İlan Sitesi”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen İlan Sitesiı kullanmaktan vazgeçiniz.

 

1.1. İşbu “İlan Sitesi”nin sahibi ilksahibim.com  (bundan böyle kısaca ilksahibim.com olarak anılacaktır)’dir. “İlan Sitesi”de sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, ilksahibim.com  tarafından sağlanmaktadır.

 

1.2. ilksahibim.com  “Kullanım Koşulları”nı, “İlan Sitesi”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  KULLANICIya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak  ilksahibim.com da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “İlan Sitesi” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “İlan Sitesi”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve ilksahibim.com da  tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları ilksahibim.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “İlan Sitesi”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 

 2. TANIMLAR 

 

“İlan Sitesi”: www.ilksahibim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ilksahibim.com un“Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları.

 

“Kullanıcı”: “İlan Sitesi”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

 

“Üye”: “İlan Sitesi”a üye olan ve İlan Sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

 

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “İlan Sitesi”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin ilksahibim.com  tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin ilksahibim.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. ilksahibim.com gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

 

ilksahibim.com üyelik hesabı: Üye’nin İlan Sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelik”le ilgili konularda  ilksahibim.com a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile İlan Sitesi üzerinden eriştiği Üyeye özel internet sayfaları bütünü.

 

ilksahibim.com hizmetleri” (Hizmet): İlan Sitesi içerisinde Üyenin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilksahibim.com  tarafından sunulan uygulamalardır.ilksahibim.com , İlan Sitesi içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “İlan Sitesi”dan Üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “İlan Sitesi”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

“İçerik”: “İlan Sitesi”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

 

“API”: ilksahibim.com tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

 

ilksahibim.com Arayüzü : Kullanıcılar ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve ilksahibim.com Veritabanıından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ilksahibim.com a ait olan tasarımlar içerisinde “İlan Sitesi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

 

ilksahibim.com  Veritabanı” : “İlan Sitesi” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ilksahibim.com  ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

 

 3.İLKSAHİBİM.COM HİZMETLERİ 

 

3.1. ilksahibim.comÜyeler tarafından ilksahibim Veritabanına yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle ilksahibim.com Veritabanı üzerinden Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. ilksahibim.com “İlan Sitesi” içerisinde Kullanıcı”ların, Üye ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. ilksahibim.com“İlan Sitesi” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. ilksahibim.com “İlan Sitesi” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “İlan Sitesi” dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ilksahibim.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 

 4. ilksahibim.com İlan Sitesi KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

4.1. Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “İlan Sitesi” üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı”ların “İlan Sitesi” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili ilksahibim.com.tr herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “İlan Sitesi”, Üyeler tarafından ilksahibim.com  Veritabanına yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. ilksahibim.com  Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla ilksahibim.com herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü ilksahibim.com  hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. KULLANICI “İlan Sitesi” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcılar “İlan Sitesi” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını,  ve ilksahibim.com  üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcılar, “İlan Sitesi” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya ilksahibim.com  amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. ilksahibim.com 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesine sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların “İlan Sitesi” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. ilksahibim.com Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ilksahibim.com aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “İlan Sitesi”ninhangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.ilksahibim.com un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, ilksahibim.com  işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8.  ilksahibim.com  on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının ilksahibim.com  yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “İlan Sitesi” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ilksahibim.com  “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ilksahibim.com.tr nin  her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. ilksahibim.com   “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve ilksahibim.com.tr  Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, ilksahibim.com un üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “ilksahibim.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ilksahibim.com un  talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. İlan Sitesiin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, İlan Sitesiin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Sitenin ve İlan Sitesideki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ilksahibim.com.tr nin  her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ilksahibim.com un, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “İlan Sitesi”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ilksahibim.com un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

 

 

Bu “İlan Sitesi” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “İlan Sitesi”nin(sınırlı olmamak kaydıyla ilksahibim.com.tr  Veritabanı, ilksahibim.com  Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ilksahibim.com un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) ilksahibim.com a ait ve/veya ilksahibim.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, ilksahibim.com hizmetlerini, ilksahibim.com bilgilerini ve ilksahibim.com un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ilksahibim.com un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde ilksahibim.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ilksahibim.com un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu Kullanım Koşulları dahilinde ilksahibim.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ilksahibim.com; ilksahibim.com hizmetleri, ilksahibim.com bilgileri, ilksahibim.com  telif haklarına tabi çalışmaları, ilksahibim.com ticari markaları, ilksahibim.com  ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 

ilksahibim.com dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda “İlan Sitesi”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Koşulları “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 7. MÜCBİR SEBEPLER 

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ilksahibim.com un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ilksahibim.com gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

 

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 9. YÜRÜRLÜK ve KABUL 

 

İşbu Kullanım Koşulları ilksahibim.com tarafından “İlan Sitesi”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “İlan Sitesi”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

ilk-nokta