SüperVitrin Açma Kuralları

Süpervitrin Satın Alma Şartları
1)-  İlan verme kurallarına uygun ilanlar, ilksahibim.com Süpervitrini alabilir.

2)-.Süpervitrin kuralları ve    kullanım şartlarını ilksahibim.com  herhangi bir bildirimde bulunmadan istediği zaman  değiştirebilir. Bu değişikliklerin geçerliliği ve bağlayıcılığı “ilksahibim.com”da yayımlanması ile olur. 

3)-Süpervitrin satın alındıktan sonra iptal edilemez. 

4)-Süpervitrin satın alındıktan sonra para iadesi talep edilemez.

5)-Kredi kartı ile yapılan Süpervitrin ödeme işlemlerinde ilksahibim.com’un  anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartını veren banka haricinde, kimse ile bilgileriniz paylaşılmaz.  

6)- Satın alınan Süpervitrinler, ödemenin yapılması ile alınan ilana hemen uygulanır.  

7)- Süpervitrin  alındıktan sonra,  güncel tarihli ilanların arasında yer alır.

9)- Süpervitrinin  satın alma sayısında,   herhangi bir sınırlama yoktur.

10) Süpervitrininden, bireysel ve kurumsal tüm ilksahibim.com kullanıcıları faydalanabilir.

11)-İlan verildikten sonra, hemen Süpervitrin satın alınabilir.

12)- Satın alınan Süpervitrinin süresi ,  ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

14)- İlanınızın giriş tarihi,  Süpervitrin aldığınız gün olarak görünecektir. İlanınızın bitiş tarihiyle ilgili bir değişiklik olmayacaktır.

 15)-Süpervitrini ödemesi, kredi kartı aracılığıyla yapılabilir.  

16) Kişisel verilerle ilgili ayrıntılı bilgiye, hayrınıgör.com  sayfasından ulaşılabilir.

 17)- ilksahibim.com Süpervitrin  fiyatını dilediği zaman  değiştirme hakkına sahiptir.

18)-Süpervitrin satın alanın  üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, ilksahibim.com kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Süpervitrin satın alanın ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde ilksahibim.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

19)-ilksahibim.com tarafından İlanın Kaldırılması Halleri

a)-İlanın ilksahibim.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi  halinde,

b)-İlanın Marka hakları ihlali gibi  yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde. 

c)-İlan veren Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesi halinde,

d)-Zaman içinde mevzuatta veya hayrınıgör.com İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle, 

İlan yayından kaldırılabilir. İlanın bu sebepler ile yayından kaldırılması halinde, Para iadesi talep edilemez.

ilk-nokta