Mağaza Açma Şartnamesi

“Üye”, kendisine ait ilanlarını Portalın Mağazalar bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Portal üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, Portalın Mağazalar bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 “Portal”ı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Portal”da sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla ilksahibim Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin ilksahibim tarafından tespit edilmesi halinde; “Üye”nin tüm ilksahibim Üyelik Hesapları, ilksahibim tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple Üyelikten çıkarılmış veya Üyeliği durdurulmuş veya üyeliği askıya alınmış kullanıcının Portala girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin ilksahibim tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm ilksahibim Üyelik Hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını ilksahibim saklı tutmaktadır.

ilk-nokta